Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen (roepnaam: netwerk tegen armoede) heeft een belangrijke coördinerende functie om de uitwisseling tussen verenigingen te stimuleren en de dialoog tussen beleid en mensen in armoede te organiseren.

Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen ondersteunt hiervoor het participatieproces van de verenigingen.

  • Het functioneert als gesprekspartner voor de overheid,
  • Het ondersteunt en coördineert de activiteiten van verenigingen,
  • Het organiseert overleg en ervaringsuitwisseling
  • Het neemt nieuwe initiatieven.

De Vlaamse Regering kent aan het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen jaarlijks subsidies toe op basis van een meerjarenplan en jaarplan.

www.netwerktegenarmoede.be