Vlaamse overheid - Departement Zorg 

Afdeling Beleidscoördinatie 

T 02 553 33 30 

Mail

Postadres: 

Koning Albert II-laan 15 bus 495

1210 Brussel

De afdeling Beleidscoördinatie levert input voor de ondersteuning en coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze draagt bij tot de opmaak, opvolging en uitvoering van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. De afdeling zorgt voor informatieuitwisseling tussen de aandachtsambtenaren binnen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de sector. Ze ondersteunt de voorbereiding, de afstemming en de representatie voor internationale, federale en intergewestelijke dossiers. De afdeling zorgt ook voor de (financiële) ondersteuning van organisaties en projecten.