Participatie staat centraal in het armoededecreet. Om die participatie te bereiken, voorziet het decreet in de erkenning en subsidiëring van verenigingen waar armen het woord nemen. Dit zijn vzw’s die werken aan zes criteria: armen samenbrengen in groep, armen het woord geven, werken aan de maatschappelijke emancipatie van armen, werken aan maatschappelijke structuren, vormingsactiviteiten en de dialoog organiseren en armen blijven zoeken.

In 2013 zijn 52 erkende verenigingen waar armen het woord nemen actief in Vlaanderen. Raadpleeg hier een overzicht van de contactgegevens van deze verenigingen per provincie.

Aanvraag tot erkenning als vereniging waar armen het woord nemen

Vanaf 2012 is een programmatie van het aantal erkende verenigingen waar armen het woord nemen ingevoerd. Een aanvraag is enkel ontvankelijk als beide onderstaande voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn:

Het maximum totaal aantal te erkennen verenigingen (52) niet bereikt is;

Het maximum aantal te erkennen verenigingen in de programmatieregio waar de vereniging actief is niet bereikt is.

Op 1 januari 2013 zijn 52 erkende verenigingen waar armen het woord nemen actief. Er kunnen met andere woorden nog voorlopig geen nieuwe verenigingen erkend worden. In onderstaande tabel kunt u de spreiding over de programmatieregio’s raadplegen.

Programmatieregio  Maximum aantal erkende verenigingen  Erkende verenigingen op 1 januari 2013
Antwerpen  14  14
Brussel  9
Limburg  9 7
Oost-Vlaanderen 14  11
Vlaams-Brabant 9 4
West-Vlaanderen 9 7
TOTAAL  52 maximum  52 actief