Een ander instrument om mensen in armoede zelf in te schakelen in armoedebestrijding, is de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die de armoede aan den lijve ondervonden hebben en die via een opleiding hun eigen armoede-ervaring verwerkt en verruimd hebben en de nodige vaardigheden krijgen aangereikt om in een beroepscontext een brugfunctie te vervullen tussen de wereld van de armen en de niet-armen.

Het armoededecreet en het uitvoeringsbesluit regelen de coördinatie en de toeleiding tot de opleiding van opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede. De coördinatie bestaat in

  • het scheppen van de voorwaarden voor de organisatie van de opleiding,
  • de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen,
  • de sensibilisatie rond het werken met ervaringsdeskundigen
  • het bewaken van de kwaliteit van de opleiding en de tewerkstelling.

Hiertoe voorziet het in de mogelijkheid om organisaties die instaan voor de opleiding van ervaringsdeskundigen te betoelagen. Momenteel is één organisatie erkend, vzw De Link. Het decreet bepaalt ook dat in alle materies waarmee armen geconfronteerd worden, de Vlaamse Regering initiatieven neemt voor de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede.