Permanent Armoedeoverleg

Omdat armoede een probleem is dat veel raakvlakken heeft met verschillende beleidsdomeinen is er regelmatig overleg nodig. Daarom is het permanent armoedeoverleg (PAO) opgestart. We maken een onderscheid tussen het Horizontaal PAO en het Verticaal PAO.